Select Page

Kan du acceptere det midlertidige?

Camilla Palmy Stein Er ”samfundssind” kommet for at blive? Vi mennesker ændrer helst ikke vaner, og slet ikke hvis det stiller os dårligere end før. Mennesket er grundlæggende drevet af at risikominimere. Det er styrende for måden vi lever på, træffer valg og...

Klimakampen er skudt i gang!

Når vi taler med danskerne om klima, ansvarlighed og emotioner spores samtalen hurtigt mod interpersonelle relationer. Vi hører en begyndende konsensus om, at klimaforandringerne er menneskeskabte og at vi alle bærer et ansvar herfor. Dette kollektive ansvar påvirker...

Hvem tager skraldet?

Klima mig her, der og alle vegne! Du har sikkert læst, hørt og forholdt dig mere til klimaforandringer over det seneste år end nogensinde før! Alle har en holdning til klimadebatten, og vi kan både i bogstavelig og overført betydning ikke kan komme udenom, at...

Besøg Alchemist og mist jordforbindelsen!

Perspective Lab går på opdagelse i hverdage, arbejdsdage, mennesker, samliv og singleliv. Alt sammen med afsæt i samtalen. Vi møder kontinuerligt nye mennesker og indtryk. Vi suger det hele ind og filtrerer det. En gang om året søger vi inspiration i dét, vi ikke kan...

Pin It on Pinterest