Select Page

Klima mig her, der og alle vegne! Du har sikkert læst, hørt og forholdt dig mere til klimaforandringer over det seneste år end nogensinde før! Alle har en holdning til klimadebatten, og vi kan både i bogstavelig og overført betydning ikke kan komme udenom, at diskussionerne har indvirkning på vores liv. Statistikkerne om udviklingen og konsekvenserne af vores adfærd taler ét sprog. Nye målinger af vores adfærd og holdninger taler ét andet, og begge viser, at vi både flytter os og står stille på samme tid. Tilværelsen, som vi kendte den, er i forandring! I Perspective Lab har vi sat den emotionelle betydning af klimadagsordenen i fokus. I løbet af 2019 har vi samtalet, læst og lyttet os dybt ind i emnet for at forstå, hvad klimadebatten gør ved os. Hvad tænker vi anderledes nu end tidligere, og hvilke spor sætter det i os rent følelsesmæssigt.

Op imod 100 emotioner vækker samtalerne om klima. Såvel positive som negative. Siden sommeren 2018 har vi i Perspective Lab ikke kunne gennemføre ét eneste projekt uden at bæredygtighed og klima på en eller anden måde er blevet inddraget i samtalerne – også på trods af, at emnet for samtalen umiddelbart intet havde med klimadagsordenen at gøre. Det blev startskuddet til vores egen opdagelsesrejse ud i klimadebattens emotioner. Vi har talt med danskere, der har forskellige ståsteder ift. hvordan de forholder sig til klimadebatten. Gennem de seneste tre måneder har vi lært overraskende meget gennem dybe samtaler med danskerne om, hvor de er henne, hvad de tænker om det hele og hvad udviklingen gør ved dem – og det er ikke så lidt!

Vi hører og ser bl.a., at vi ikke længere kan skjule os for konsekvenserne af vores egen klimaadfærd! Affaldssortering som mange kommuner har indført, har tydeliggjort en af problematikkerne. Vi ser, hvordan især plasticaffaldet, er blevet en ny beboer i familien. Det er ikke en beboer, der er særlig vellidt eller velkommen! Vi ser logistiske udfordringer med sortering i op til seks forskellige skraldespande, dynger på køkkenborde og store plastiksække med vasket plasticaffald i lejlighedsstuens eller entreens hjørne. Affaldssorteringen og plastik bliver en meget synlig konsekvens af vores daglige adfærd. Vi hører det beskrevet som ”skræmmende” og ”uhyggeligt”, når vi i besøgene i de danske hjem får fremvist et af de tydeligste beviser på, at noget for alvor er forandret. Det, man tidligere smed ud i containeren eller affaldsskakten blev ikke umiddelbart koblet til forbrug og afledt klimabelastning på samme måde, som vi ser det i dag!

Det gode vejr sidste sommer kan ses som en positiv konsekvens ved klimaforandringerne, men den synlige volumen af vores affald er ikke en konsekvens, vi spontant vender til noget positivt! Vi taler med danskere, der oplever at blive forfulgt af deres affald. Konkrete konsekvenser af et stort forbrug og den moderne form for emballering. Hvad man før kunne smide ud med et ude af øje, ude af sind princip vender i dag tilbage enten ved sorteringsbøvlet eller i nyhederne, hvor vores danske plastikaffald dukker op i Malaysia. Til folkelige klimademonstrationer ser vi håndskrevne skilte med: There is no away! Og således øges bevidstheden om at komfort og lethed ét sted resulterer i belastning et andet sted! Det er ikke viden, danskerne har opsøgt men konsekvenser, der ikke længere kan ignoreres.

Omkring os sker udviklingen gradvist, når vi konfronteres og ikke længere kan skærme os for konsekvensen, heller ikke i ly af hjemmets fire vægge. Det er ikke alle, der ændrer adfærd. Vi ser stadigvæk hjem, hvor folk nægter at affaldssortere, men selv i de hjem er der en forandret overbevisning om, at man ved, at man skubber noget under gulvtæppet i protest. Det kan være svært at tage og føle på CO2-udledningen og rumme klimadebatten, fordi omfanget er komplekst. Det synlige bøvl i form af skrald taler sit tydelige sprog og forgrener sig så du ser det overalt; i skoven, på gaden, i byen langs kanalerne etc. Hvad med dig; ser du skraldet? Tager du skraldet?

Klimadiskursen forandrer os på godt og ondt. Ovenstående er blot ét eksempel ud af mange. Over de næste par uger vil vi her på bloggen dele af resultaterne fra vores undersøgelse og løfte sløret for de emotionelle aspekter i forbindelse med klimafordringerne. Vi håber, at du har lyst til at følge med på opdagelsesrejse!