Select Page

Klimakampen er skudt i gang!

Når vi taler med danskerne om klima, ansvarlighed og emotioner spores samtalen hurtigt mod interpersonelle relationer. Vi hører en begyndende konsensus om, at klimaforandringerne er menneskeskabte og at vi alle bærer et ansvar herfor. Dette kollektive ansvar påvirker...